Βρείτε εύκολα το νούμερό σας μετρώντας τα σωστά σημεία του σώματος και ακολουθώντας τον παρακάτω πίνακα (διαστάσεις σε εκατοστά):